за Христос

Книги, в които се съдържа "вяра":

Търсене на "вяра" в 1Солунци:Библейски речник - "вяра" се съдържа и в Библейския речник: