за Христос

Библейски Речник / Нетиними

Това име са давали на слугите, отредени за работите в скинията и храма, като носене на вода, дърва, и др. Първи гаваонците, са били определени за тези работи - Исус Навиев 9:27; а по-късно и други покорени хананейци, на които подарявали живота. Мнозина от тези, изглежда са били по-напред определени за служба пред Давид, Соломон и други князе, и от тях да са били преопределени за работите в храма - 3Царе 9:20,21; Ездра 2:58,70 Ездра 8:20; Неемия 11:3. Вероятно, те са приемали Еврейската вяра - Неемия 10:28, и са могли като Давид да възвисят глас, и да пеят: "Предпочел бих да стоя на прага в домът на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието" - Псалми 84:10. Нетинимите, са заведени в плен заедно с Юдовото племе, и много от тях са се заселили близо до Каспийското море, от където Ездра завел в Юдея от тях, около двеста и двадесет души - Ездра 8:17.


« Назад