за Христос

Обещанията на Бог в Откровение

Откровение 1:3,5
Откровение 2:1,7,10,11,17,23,26,27,28
Откровение 3:4,5,9,10,12,19,20,21
Откровение 4:1
Откровение 7:16,17
Откровение 8:3,4
Откровение 13:8
Откровение 14:13
Откровение 15:4
Откровение 16:15
Откровение 17:14,16
Откровение 18:8,21
Откровение 19:9
Откровение 20:6
Откровение 21:3,4,6,7,24,26
Откровение 22:4,5,7,14,17,20

Обещанията на Бог в Евреи

Евреи 1:14
Евреи 2:14,15,17
Евреи 5:9
Евреи 6:10,12,14,18,19
Евреи 7:25
Евреи 8:8,10,11,12
Евреи 9:14,26,28
Евреи 10:16,17,30,37,38
Евреи 11:6
Евреи 12:6,10,11
Евреи 13:5,16

Обещанията на Бог в Тит

Тит 2:13,14

Обещанията на Бог в 2Тимотей

2Тимотей 2:11,12,19
2Тимотей 3:15,16,17
2Тимотей 4:8

Обещанията на Бог в 1Тимотей

1Тимотей 1:15
1Тимотей 2:4,15
1Тимотей 4:8,16
1Тимотей 6:6,19

Обещанията на Бог в 2Солунци

2Солунци 1:7,10
2Солунци 2:8
2Солунци 3:3

Обещанията на Бог в 1Солунци

1Солунци 4:16,17
1Солунци 5:24

Обещанията на Бог в Колосяни

Колосяни 1:13,14,10,21
Колосяни 2:13,14,15
Колосяни 3:4,20,24

Обещанията на Бог в Филипяни

Филипяни 1:6,29
Филипяни 2:13
Филипяни 3:21
Филипяни 4:7,9,19

Обещанията на Бог в Ефесяни

Ефесяни 1:3,4,5,6,7,10,11,13,14,22
Ефесяни 2:5,7,8,14,17
Ефесяни 4:8,30
Ефесяни 6:2,3,8,13

Обещанията на Бог в Галатяни

Галатяни 3:8,16,26,29
Галатяни 4:4,5,6,7
Галатяни 5:16
Галатяни 6:4,8,16

Обещанията на Бог в 2Коринтяни

2Коринтяни 1:4,5,7,10,20,22
2Коринтяни 6:16-18
2Коринтяни 7:10
2Коринтяни 8:9,12
2Коринтяни 9:6,7

Обещанията на Бог в 1Коринтяни

1Коринтяни 1:8,30
1Коринтяни 2:9
1Коринтяни 3:8,14,22
1Коринтяни 4:5,17
1Коринтяни 6:2,3
1Коринтяни 8:3
1Коринтяни 10:13
1Коринтяни 11:31,32
1Коринтяни 15:12,58

Обещанията на Бог в Римляни

Римляни 1:16,17
Римляни 2:6,7,10
Римляни 3:24,25
Римляни 4:7,8,16,25
Римляни 5:19,20
Римляни 6:14,23
Римляни 8:1,11,13,16-18,26,28-35,37-39
Римляни 9:4,12,15,26,33
Римляни 10:4,5,9-13
Римляни 11:23-27,29,32
Римляни 12:20
Римляни 13:3,4
Римляни 14:17,18
Римляни 15:4,12
Римляни 16:10

Обещанията на Бог в 1Йоан

Йоан 11:4,7,9
Йоан 12:1,2,5,10,20,24,25,27,28
Йоан 13:1,2,9,14,22,24
Йоан 14:7,9,17
Йоан 15:4,12-14,16,18

Обещанията на Бог в 2Петрово

2Петрово 1:4,18,11
2Петрово 2:9
2Петрово 3:9,13

Обещанията на Бог в 1Петрово

1Петрово 1:3,4,5,25
1Петрово 2:5,9,19,20
1Петрово 3:4,12,14
1Петрово 4:13,14
1Петрово 5:4,5,6,7

Обещанията на Бог в Яков

Яков 1:2,5,12,17,21,25
Яков 2:5
Яков 3:18
Яков 4:6,7,8,10
Яков 5:15,16,20

Обещанията на Бог в Деяния

Деяния 1:5,8,11
Деяния 2:17,18,21,38,39
Деяния 3:19,22,25,26
Деяния 7:34,37
Деяния 9:16
Деяния 10:35,43
Деяния 11:14,16
Деяния 13:26,34,38,39
Деяния 15:16
Деяния 16:31
Деяния 17:31
Деяния 18:10
Деяния 20:32

Обещанията на Бог в Йоан

Йоан 1:1,16,17,29,50
Йоан 2:51
Йоан 3:3,15-18,36
Йоан 4:14,23
Йоан 5:20,24,25,28,29
Йоан 6:27,35,37,39,40,44,45,47,51,54-58
Йоан 7:17,38
Йоан 8:31,32,36,51,52
Йоан 9:31
Йоан 10:9,10,14,16,27,28,29
Йоан 11:25,26
Йоан 12:32,46,47
Йоан 13:1,17,20,32,35
Йоан 14:2,3,6,12,13,14,16-21,23,26,27
Йоан 15:2,5,7,8,10,11,14,15,26
Йоан 16:7,13-16,20,22-25
Йоан 17:2,3,9,11,13,15,17,19,20,21,22,24,26
Йоан 20:23,29,31

Обещанията на Бог в Лука

Лука 1:13-17,23,34,35,50,53,74-77,79
Лука 2:10,11,26
Лука 3:5,6,16
Лука 4:18
Лука 5:32
Лука 6:20-23,35,37,38,47,48
Лука 7:23
Лука 8:10,21,50
Лука 9:24,27,48
Лука 10:16,19,28,42
Лука 11:9,10,13,28,41
Лука 12:7,8,10,12,28,30,31,32,33,37,38,43,48
Лука 13:29,30
Лука 14:11,14
Лука 15:7,10
Лука 16:9
Лука 17:33
Лука 18:7,8,14,16,22,27,30,33
Лука 19:10,26
Лука 21:15,18,27,28,33
Лука 22:19,28-30,32
Лука 23:43

Обещанията на Бог в Марк

Марк 1:8
Марк 2:17
Марк 3:28,35
Марк 4:11,25
Марк 8:35
Марк 9:1,23,31,37,41
Марк 10:14,21,29,30,31
Марк 11:23,24,25
Марк 13:13,22,26,27,31
Марк 16:16,17,18

Обещанията на Бог в Матей

Матей 1:21
Матей 3:12
Матей 5:3-13
Матей 6:4,6,14,18,30,32,33
Матей 7:7,8,11,21,24
Матей 8:11
Матей 9:13
Матей 10:19,22,30,32,39,40-42
Матей 11:6,28,29
Матей 12:18-21,31,32,50
Матей 13:30,41,43,49
Матей 15:24
Матей 16:18,19,25,27
Матей 17:11,20
Матей 18:4,5,10,11,14,18,20
Матей 19:14,17,21,28-30
Матей 20:4,6,7
Матей 21:21,22,43
Матей 23:12
Матей 24:13,14,22,24,30,31,35,46-47
Матей 25:21,23,29,31-34,40,46
Матей 26:13,26,28
Матей 28:20

Обещанията на Бог в Малахия

Малахия 1:11
Малахия 3:1,3,4,7,10-12,
Малахия 16 Малахия 18
Малахия 4:2,3,5,6

Обещанията на Бог в Захария

Захария 1:3,14,16,17
Захария 2:5,8,10,11
Захария 3:8
Захария 4:7
Захария 6:12,13,15
Захария 8:3,4,5,7,8,12,13,21,22
Захария 9:9,10,16
Захария 10:6,7,8,9,10,12
Захария 12:8,10
Захария 13:1,2,7,9
Захария 14:8,9,11,21

Обещанията на Бог в Агей

Агей 2:4,7,9,19,23

Обещанията на Бог в Софоний

Софоний 2:3,7,9
Софоний 3:9,12,13,16

Обещанията на Бог в Авакум

Авакум 2:3,4,14
Авакум 3:17,18,19

Обещанията на Бог в Наум

Наум 1:7,12,13

Обещанията на Бог в Михей

Михей 2:7
Михей 4:1,2,3,4,6,7,12
Михей 7:8,9,18-20

Обещанията на Бог в Йона

Йона 3:9

Обещанията на Бог в Амос

Амос 3:7,12
Амос 5:4,6,14,15
Амос 9:13,14,15

Обещанията на Бог в Йоил

Йоил 2:13,14,18-30,32
Йоил 3:2,7,16,20

Обещанията на Бог в Осия

Осия 1:7
Осия 2:14,15,16,18
Осия 3:5
Осия 6:1,2,3
Осия 10:12
Осия 11:8-11
Осия 12:9
Осия 13:14
Осия 14:3

Обещанията на Бог в Даниил

Даниил 11:35
Даниил 12:1,2,3,4,10,12

Обещанията на Бог в Езекил

Езекил 6:8
Езекил 9:4
Езекил 11:16-20
Езекил 12:16,28
Езекил 14:22
Езекил 16:60-62
Езекил 17:23
Езекил 18:9,21,22,27,28,30
Езекил 20:11,13,21,40,41,43
Езекил 28:25,26
Езекил 29:13,14,21
Езекил 33:11,15,16,19
Езекил 34:11-16,22,31
Езекил 36:24-32,33,34
Езекил 37:21
Езекил 39:25
Езекил 44:28

Обещанията на Бог в Плач Еремиев

Еремия 3:25,31,32,33

Обещанията на Бог в Еремия

Еремия 1:8,19
Еремия 3:1,12,15,17,18
Еремия 4:1,2,14
Еремия 6:3,16
Еремия 7:3,7,23
Еремия 11:4,5
Еремия 12:14-16
Еремия 15:9,11-21
Еремия 17:7,8,24-26
Еремия 18:8
Еремия 22:4
Еремия 23:4,5,6,22
Еремия 24:6,7
Еремия 26:13
Еремия 27:22
Еремия 29:10,11-14
Еремия 30:3,8-11,16-22
Еремия 31:1,3,4,5,8,9,10,12-14,20,23,24,27,28,31,33,34
Еремия 32:37-43,44
Еремия 33:3,6,7,8,9,11,14-18,21
Еремия 34:5
Еремия 35:19
Еремия 38:20,24
Еремия 39:18
Еремия 42:10,11,12
Еремия 45:5
Еремия 46:27,28
Еремия 50:4,5,34

Обещанията на Бог в Исая

Исая 1:18,19
Исая 2:2,3,4
Исая 3:10
Исая 4:2,5,6
Исая 6:13
Исая 7:14
Исая 9:3,6,7
Исая 10:10,20
Исая 11:1,2,4,6-10,12,13
Исая 12:3
Исая 14:1,2,3
Исая 17:2,6,7,8
Исая 19:17,22,24
Исая 22:22,23
Исая 24:13
Исая 25:4,6,8,9
Исая 26:3,9,12
Исая 27:3,5,6,8,9
Исая 28:5,12
Исая 29:8,19,23,24
Исая 30:18-27,29
Исая 31:7
Исая 32:1,2,3,4,17,18
Исая 33:6,16,17,19,20,21,24
Исая 35:1,2,4
Исая 37:31,32
Исая 38:5,6
Исая 40:1-5,10,11,29,31
Исая 41:10-14,16-19,25
Исая 42:1,3,4,6,7,16
Исая 43:1-5,25
Исая 44:3-5,22
Исая 45:17,24,25
Исая 46:4,10,13
Исая 48:9,17,18,19
Исая 49:6,8,9,10,12,13,15,16,22,23,25,26
Исая 50:10
Исая 51:3,4,5,6,11,12,13
Исая 52:1,6,10,12,13
Исая 53:5,11,12
Исая 54:3,4,5,7
Исая 55:1,3,5,7,9,13
Исая 56:2,5-8
Исая 57:2,13,15,16,18,19
Исая 58:8-15
Исая 59:19,20,21
Исая 60:2-9,13-18,19,20,21,22
Исая 62:2-4,11
Исая 63:9
Исая 64:4
Исая 65:1,9,13,14,16,17
Исая 66:2,5,11-14,18-20,22

Обещанията на Бог в Еклесиаст

Еклесиаст 8:12
Еклесиаст 11:1

Обещанията на Бог в Притчи

Притчи 1:7,23,33
Притчи 2:4,5,7,8,9,11,12,21
Притчи 3:2,4,10,12,13,16-18,22-26,33-35
Притчи 4:9,8,9,13,18,22
Притчи 6:22,24
Притчи 7:5
Притчи 8:17-19,21,34,35
Притчи 9:8,9,10
Притчи 10:2,3,4,6,7,9,16,17,22,24,27-30
Притчи 11:2-6,8,9,18-22,26,27,28,30,31
Притчи 12:3,6,7,11,13,14,19-22,24,27,28
Притчи 13:2,4,6,13,15,18,20,21,25
Притчи 14:11,22,26,34
Притчи 15:6,8,16,29,33
Притчи 16:3,7,8,13,20
Притчи 17:2
Притчи 18:10,12,20
Притчи 19:16,17,23
Притчи 20:7,28
Притчи 21:21
Притчи 22:4,5,9,15,19
Притчи 23:13,14,24
Притчи 24:14,25
Притчи 27:18
Притчи 28:10,13,14,18-20,23,25-27
Притчи 29:17,18,23,25
Притчи 30:5

Обещанията на Бог в Псалми

Псалми 1:1,3,6
Псалми 2:2,8,12
Псалми 3:8
Псалми 4:3
Псалми 5:11,12
Псалми 9:8,9,18
Псалми 10:14
Псалми 11:7
Псалми 12:5,6,7
Псалми 15:2,3,4,5
Псалми 16:11
Псалми 17:7
Псалми 18:2,30
Псалми 19:7-12
Псалми 22:26,27,30
Псалми 23:1,4
Псалми 24:4,5
Псалми 25:3,8,9,10,12,13,14
Псалми 27:1,3,5,10,14
Псалми 28:8
Псалми 29:11
Псалми 30:5
Псалми 31:19,20,23,24
Псалми 32:1,2,6,7,10
Псалми 33:12,18,19
Псалми 34:7,8,9,10,12-21
Псалми 35:10,27
Псалми 36:8,9
Псалми 37:3-7,9,11,16-20,22-30,31,33,34,37,40
Псалми 40:3,4,16
Псалми 41:1,2,3
Псалми 45:15
Псалми 46:1-5,7,11
Псалми 47:3,4
Псалми 48:14
Псалми 50:15,23
Псалми 51:17
Псалми 52:6
Псалми 55:22
Псалми 56:8
Псалми 58:10
Псалми 62:2,6,7
Псалми 64:10
Псалми 65:4
Псалми 66:4
Псалми 67:6,7
Псалми 68:3,13
Псалми 69:32,33,35,36
Псалми 70:4
Псалми 72:5-9,11-15,17
Псалми 73:24
Псалми 75:10
Псалми 76:9
Псалми 81:10,13-16
Псалми 84:4,5,7,11,12
Псалми 85:8,9,12,13
Псалми 86:5
Псалми 87:2
Псалми 89:4,15,16,23,24,26,28,29,33,34,37
Псалми 91:1,2-7,10-16
Псалми 92:12-14
Псалми 94:12-15
Псалми 96:13
Псалми 97:10,11
Псалми 98:9
Псалми 102:15-18,20
Псалми 103:3,8-13,17,18
Псалми 106:3
Псалми 107:9,36,38
Псалми 110:2,3
Псалми 111:5,10
Псалми 112:1-4,6-9
Псалми 113:7,8,9
Псалми 115:9-11,13
Псалми 116:15
Псалми 117:2
Псалми 118:5
Псалми 119:1,2,49,71,130,165
Псалми 121:3,4,5,6,7,8
Псалми 122:6
Псалми 125:1,2,3
Псалми 126:5,6
Псалми 127:3,5
Псалми 128:1-6
Псалми 130:4,8
Псалми 132:11-19
Псалми 135:4
Псалми 137:8,9
Псалми 138:6,7
Псалми 140:12,13
Псалми 144:15
Псалми 145:8,9,13,18,19,20
Псалми 146:5,7,8,9
Псалми 147:2,3,6,11,19
Псалми 149:4

Обещанията на Бог в Йов

Йов 5:11,15-27
Йов 8:6,7
Йов 11:15-20
Йов 17:9
Йов 22:21,23
Йов 33:25,26,28
Йов 34:1
Йов 36:7,9,10,11

Обещанията на Бог в Неемия

Неемия 1:5,9
Неемия 9:29

Обещанията на Бог в Ездра

Ездра 8:22
Ездра 9:12

Обещанията на Бог в 2Летописи

2Летописи 1:12
2Летописи 7:14,15,16,18
2Летописи 16:9
2Летописи 19:11
2Летописи 20:17,20
2Летописи 30:9
2Летописи 34:28

Обещанията на Бог в 1Летописи

1Летописи 17:9,10,11,12,13,14
1Летописи 22:9,10,13
1Летописи 28:6,7,8,9,20

Обещанията на Бог в 4Царе

4Царе 4:16
4Царе 7:1
4Царе 10:30
4Царе 17:39
4Царе 19:30,31,34
4Царе 20:5,6
4Царе 21:7,8
4Царе 22:20

Обещанията на Бог в 3Царе

3Царе 2:3,4
3Царе 3:14
3Царе 6:12,13
3Царе 8:23
3Царе 9:3,5
3Царе 11:38
3Царе 17:14
3Царе 20:13
3Царе 21:29

Обещанията на Бог в 2Царе

2Царе 7:10,12,13,14,15,16
2Царе 22:31

Обещанията на Бог в 1Царе

1Царе 2:6,7,8,9,10,30
1Царе 9:16
1Царе 10:6
1Царе 12:14,22

Обещанията на Бог в Рут

Рут 1:16-17
Рут 2:12
Рут 4:14

Обещанията на Бог в Съдии

Съдии 6:16
Съдии 7:7
Съдии 13:3,5
Съдии 20:28

Обещанията на Бог в Исус Навиев

Исус Навиев 1:5,7,8,9
Исус Навиев 2:11
Исус Навиев 6:17
Исус Навиев 10:8
Исус Навиев 21:43-45
Исус Навиев 23:14

Обещанията на Бог в Второзаконие

Второзаконие 2:25
Второзаконие 3:2,21,22,28
Второзаконие 4:1,10,29,30,31,40
Второзаконие 5:10,29,33
Второзаконие 6:2,3,18
Второзаконие 7:6,9,12,13,14,15,16
Второзаконие 8:1
Второзаконие 9:3,14
Второзаконие 10:9
Второзаконие 11:8,9,12,14,15,21,23,24,25,27,31
Второзаконие 12:7,12,18,25,28
Второзаконие 13:11
Второзаконие 14:2,29
Второзаконие 15:4,6,18
Второзаконие 16:15,20
Второзаконие 18:15,18
Второзаконие 19:13
Второзаконие 20:1,4
Второзаконие 21:8
Второзаконие 22:7
Второзаконие 23:14,20
Второзаконие 24:19
Второзаконие 25:15
Второзаконие 26:18,19
Второзаконие 28:1-14
Второзаконие 29:9
Второзаконие 30:3-10,16,20
Второзаконие 31:6,8,23
Второзаконие 32:9,30
Второзаконие 33:11,29

Обещанията на Бог в Числа

Числа 6:27
Числа 11:17
Числа 15:25,26,28
Числа 18:5
Числа 20:8
Числа 21:8
Числа 23:19,21,23
Числа 24:7,9,17
Числа 25:12,13
Числа 32:22
Числа 35:34

Обещанията на Бог в Левит

Левит 1:4
Левит 18:5
Левит 20:24
Левит 25:13,18,19,21
Левит 26:4-13,42,44,45

Обещанията на Бог в Изход

Изход 3:12,21
Изход 4:12
Изход 6:6,7,8
Изход 8:22
Изход 12:13,23
Изход 14:13
Изход 15:26
Изход 19:5,6
Изход 20:2,6,24
Изход 23:20,22,23,25,26,27
Изход 28:38
Изход 29:45,46
Изход 30:6
Изход 32:10,13
Изход 33:2,14,19
Изход 34:6,7,24

Обещанията на Бог в Битие

Битие 3:15
Битие 6:18
Битие 8:22
Битие 9:2,9,11,13,15,16,27
Битие 12:2,3
Битие 13:15,16,17
Битие 16:10,12
Битие 17:2,4,6,7,8,16,20,21
Битие 18:10,14,18
Битие 21:12,13
Битие 22:17,18
Битие 26:2,3,24
Битие 28:13,14,15
Битие 31:3
Битие 35:11,12
Битие 46:3,4
Битие 48:19,21
Битие 49:10,25
Битие 50:24


« Назад