за Христос

Библейски Речник / Ерес

Пътят, който някои избират за себе си във вяра, секта, партия. Гръцката дума означава дружество, и сама по себе си не е нито укорителна, нито похвална. В този смисъл тя е употребена в Деяния 5:17 Деяния 15:5.

При евреите има четири ереси: фарисейска, садукейска, есенска и иродианска, които макар и да се различават по ученията и мненията си, пак поддържат отношения помежду си, и с цялото общество. Християнството от начало също е считано за нова Юдейска ерес. Ето защо Тертил обвинява апостол Павел пред Феликс, като го нарича главатар на бунтовната Назарейска ерес - Деяния 24:14, а когато Апостолът пристигнал в Рим, тамошните евреи му казали, "че за тази ерес на всякъде противно се говори" - Деяния 28:22. В посланията думата ерес, е употребена в отрицателен смисъл, и значи разкол, разделение или лъжливо учение, противоучение, мнение изказано срещу истинското благочестие, заблуждение във вярата - 2Петрово 2:1; 1Коринтяни 11:19; Галатяни 5:20.« Назад