за Христос

Библейски Речник / Киринея

Една област в Ливия, с главен град Кирина. Киринейската област се пада на запад от Египет. Киринея се е наричала и Пентаполис (петградник) от петте и главни градове: Кирина, Аполония, Арсиной, Вереника и Птолемаида. От тази област е бил и Симон Киринееца, когото римските войници накарали да носи кръста на Спасителя - Матей 27:32; Лука 23:26. В Киринейската област е имало много евреи, от които една голяма част приели християнската вяра, въпреки че мнозина и се показали противни - Деяния 11:20.


« Назад