за Христос

Библейски Речник / Матей

Апостол и евангелист, син на Алфей, галилеянин по рождение, евреин по вяра, и митар по звание - Матей 9:9 Матей 10:3; Лука 6:15. Другите евангелисти го наричат само Левий, което беше Еврейското му име - Марк 2:14; Лука 5:27, но той винаги нарича себе си Матей, и това бе името му като митар, или бирник. Той не крие предишното си звание, и така превъзнася благодатта Христова, която го въздигна на апостолски чин. Жилището му беше в Капернаум, а митарницата може да е била на главния път, близо до Тивериадското езеро; тук, когато си вършел работата, Исус го повикал да го последва - Матей 9:9; Марк 2:14. Вероятно по това време, вече му бяха известни чудесата и ученията на Христос.

За Евангелието от Матея, Виж Евангелие от Матей.« Назад