за Христос

Библейски Речник / Верен

На много места в Библията прилагателното верен означава вярващ. Така например в Галатяни 3:9 е писано, че вярващите ще се благословят заедно с Авраам, поради голямата му и твърда вяра в Бога. В Св. Писание това название се дава на истинските християни, за да покаже не само спасителната им вяра в Христос, но и християнския им характер - Деяния 16:15; 1Петрово 5:12; 1Коринтяни 4:17; Ефесяни 6:21; Колосяни 4:9.


« Назад