за Христос

Библейски Речник / Обещание

Старозаветните обещания, се отнасят за Божиите духовни дарби, най-вече за Месия, Святия Дух, и пълнотата от евангелски благословии, за които Бог увери Авраам и други светии, заради тях и заради всички вярващи след тях - Римляни 4:13,14; Галатяни 3:14-29. "Чадата на обещанието", са или Исааковото потомство, за разлика от Исмаиловото; похристиянчените евреи, или всички истински вярващи, които с вяра приемат обещанието за спасение в Христос. В Евреи 11:39, "обещанието" значи обещаното нещо - Деяния 1:4. "Най-големите и драгоценни обещания" Божии, съдържат всички добрини за този живот и за онзи, които навярно са обезпечени за людете Му в Христа - 2Петрово 1:4; 2Коринтяни 1:20; 1Тимотей 4:8. Поради безкрайните заслуги на Изкупителя им, безконечна любов, безпределна мъдрост, и всемогъща сила са заложени за тях; и като пожертвува еднородния си Син, Бог щедро ще излее върху тях всяка благословия, от която се нуждаят - Римляни 8:32.


« Назад