за Христос

Библейски Речник / Орна

Един Евусец, който живееше на планината Мория, след като бяха изгонени евусците от владенията си от Давид - 2Царе 5:6 2Царе 24:18. От Божествения избор на неговата земя за храма - 2Летописи 3:1, и от усърдието му, да я даде доброволно за тази цел, е вероятно, той да е бил обърнат от идолопоклонството в истинската вяра.


« Назад