за Христос

Библейски Речник / Завет

Когато се сключва Завет между Бога и човека, явно е че договорът не се основава върху взаимни права, както между хората, но че Бог се обещава само от благата си воля - Исая 59:21; Еремия 31:33,34; Галатяни 3:15-18. Първият си завет с евреите, Господ направил, когато избрал Авраам, заедно с потомството му за свой народ. Едно тържествено повторение на този завет, се е извършило на Синай, когато израилтяните приеха от Бога закона. "Новият Завет", който се потвърди с кръвта на Христос, включва всичките онези, които вярват в Христа, и които са се възродили - Галатяни 4:24; Евреи 7:22 Евреи 8:6-13 Евреи 9:15-23 Евреи 12:24. Божиите завети, са се потвърждавали с приношението на жертва, за де се покаже, че без жертвоприношение, човекът не може да приеме спасението си от Бога - Битие 15:1-18; Изход 24:6-8; Евреи 9:6. От време на време, Господ е установявал особени завети и с някои благочестиви лица, но всеки такъв завет е бил частен. Такъв Завет, Бог сключи с Ной, с Авраам, с Давид - Битие 9:8,9 Битие 17:4,5; Псалми 89:3,4, и др., когато им дал вяра в бъдещия Месия - Римляни 3:25; Евреи 9:15.

Когато си говорим, ние въобще казваме Стар и Нов Завет, т.е. заветът на Бога с Авраам и с потомците му, и заветът му с вярващите чрез Исус Христос, защото тези общи завети включват всички други. Най-тържествен и най-съвършен, е завета на Бога с хората, сключен чрез Исус Христос, който ще пребъде во веки веков. Божият Син е поръчител на този завет; той е потвърден с неговата кръв; целта и предопределението му, е да се придобие вечен живот за вярващите.

Богословите употребяват фразата: "Завет на дела", за да означат договора преди грехопадението, чрез който Бог обеща на хората вечен живот, с условието на покорност - Осия 6:7; Римляни 3:27; Галатяни 2:19. Те употребяват също израза "завет на благодатта или на спасението", за да означат Божието определение, чрез което Бог прощава на грешниците, и ги спасява чрез смъртта на Сина.

Завет, в Св. Писание, обикновено означава договор, а не завещание - Матей 26:28. Обаче двете значения се препокриват в Евреи 9:16,17. Павел говори за Новия Завет, в кръвта на Изкупителя; и нарича закона Стар Завет, а евангелието Нов Завет - 1Коринтяни 11:25; 2Коринтяни 3:6,14; Евреи 7:22 Евреи 12:24. Виж Библия.« Назад