за Христос

Библейски Речник / Елиу

Потомък на Вуз - Битие 22:21. Вуз може да е Едомски град, или град Восора - Еремия 25:23 Еремия 49:7,8,13. Елиу е съчувствал на Йов в злощастията му. Той изслушал внимателно Йов и тримата му приятели, а после се опитал да ги примири - Йов 32гл. Въпреки това, той осъдил Йов, за това, че иска да оправдае себе си повече отколкото Бог, и изобличил тримата приятели, които в неведението си обвиняват Йов в лицемерие. Елиу показва дълбока вяра, в простителната Божия благодат за грешниците - Йов 33:23,24,27-30.


« Назад