за Христос

Книги, в които се съдържа "вяра":

Търсене на "вяра" в Римляни:

Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас за това, че за вашата вяра се говори по целия свят. /Римляни 1:8/
и така да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, която е и ваша, и моя. /Римляни 1:12/
Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: Праведният чрез вяра ще живее. /Римляни 1:17/
Понеже, ако някои бяха без вяра, какво от това? Тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност? /Римляни 3:3/
Оправдаване чрез вяра в Исус Христос
А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците,
/Римляни 3:21/
а именно Божията правда, чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика. /Римляни 3:22/
Когото Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете, извършени дотогава, докогато Бог дълготърпеше, /Римляни 3:25/
И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. /Римляни 3:28/
Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра. /Римляни 3:30/
Тогава чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона.
/Римляни 3:31/
а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. /Римляни 4:5/
и отец на онези обрязани, които не само са обрязани, но и ходят в стъпките на онази вяра, която нашият отец Авраам е имал, когато беше необрязан. /Римляни 4:12/
Вярата в Божието обещание
Понеже обещанието към Авраам или към потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закон, а чрез правдата от вяра.
/Римляни 4:13/
Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така че обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е отец на всички ни /Римляни 4:16/
Без да отслабне във вяра, той вземаше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около сто години, вземаше предвид и мъртвостта на Сарината утроба, /Римляни 4:19/
обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи във вяра и отдаде слава на Бога, /Римляни 4:20/
Мирът с Бога - основа за надеждата
И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос,
/Римляни 5:1/
посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. /Римляни 5:2/
Израел и Благовестието
И така, какво да кажем? Това, че езичниците, които не търсеха правда, получиха правда, и то правда, която е чрез вяра;
/Римляни 9:30/
Защо? Затова, че не го търси чрез вяра, а някак си чрез дела. Те се спънаха о камъка, о който хората се спъват; /Римляни 9:32/
А правдата, която е чрез вяра, говори така: Да не кажеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, т. е. да свали Христос?, /Римляни 10:6/
Добре, поради неверие те бяха отрязани, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но се бой. /Римляни 11:20/
Но онзи, който се съмнява, се осъжда, ако яде, защото не яде от вяра; а всичко, което не става от вяра, е грях.
/Римляни 14:23/


Библейски речник - "вяра" се съдържа и в Библейския речник: