за Христос

Книги, в които се съдържа "вяра":

Търсене на "вяра" в Яков:

като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. /Яков 1:3/
Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. /Яков 1:6/
Слушайте, възлюбени мои братя: Не избра ли Бог онези, които са сиромаси в светските неща, но богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го обичат? /Яков 2:5/
Вяра и дела
Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?
/Яков 2:14/
Но ще каже някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. /Яков 2:18/
Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна? /Яков 2:20/
Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. /Яков 2:24/
И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. /Яков 5:15/


Библейски речник - "вяра" се съдържа и в Библейския речник: