за Христос

Книги, в които се съдържа "вяра":

Търсене на "вяра" в Деяния:

И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Да! Тази вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. /Деяния 3:16/
И това предложение се хареса на цялото множество; и избраха Стефан - мъж, пълен с вяра и със Святия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозелит от Антиохия. /Деяния 6:5/
Понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа. /Деяния 11:24/
Той слушаше Павел като говореше; а Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, /Деяния 14:9/
и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. /Деяния 15:9/
като проповядвах и на юдеи, и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. /Деяния 20:21/
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мене. /Деяния 26:18/


Библейски речник - "вяра" се съдържа и в Библейския речник: