за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Похвала

* Притчи 12:8 - Човек бива похвален според разума си,
а опакият в сърце ще бъде поругаван.

* Притчи 27:1 - Мъдростта и човешките недостатъци
Не се хвали с утрешния ден,
защото не знаеш какво ще роди денят.


* Притчи 27:2 - Нека те хвали друг, а не твоите уста,
чужд, а не твоите устни.

* Притчи 27:21 - Горнилото е за пречистване среброто и пещта - за златото.
А човек се изпитва чрез онова, с което се хвали.Вж. още, Търговия, Притчи 20:14; Подарък, Притчи 25:14; Беззаконие, Притчи 28:4; Жена, Притчи 31:28,30,31, от ст. 10.