за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Подарък

* Притчи 17:8 - Подаръкът е като скъпоценен камък в очите на притежателя му;
накъдето и да бъде обърнат, той се показва изящен.

* Притчи 18:16 - Подаръкът, който дава човек, отваря място за него
и го привежда пред големците.

* Притчи 21:14 - Тайният подарък укротява ярост
и подаръкът в пазва укротява силен гняв.

* Притчи 25:14 - Който лъжливо се хвали за подаръци, които дава,
прилича на облаци от вятър без дъжд.Вж. още, Син, Притчи 6:35, от ст. 32; Алчност, Притчи 15:27; Справедливост, Притчи 17:23; Щедрост, Притчи 19:6; Цар, Притчи 29:4.