за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Очакване

* Притчи 13:12 - Отлагано очакване изнемощява сърцето,
а постигнатото желание е дърво на живот.

* Притчи 19:2 - Наистина сърдечно желание без разсъдък не е добро
и който бърза с краката си, сбърква пътя си.