за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Оскърбление

* Притчи 18:19 - Брат онеправдан е по-недостъпен от укрепен град
и разногласията им са като лостове на крепост.

* Притчи 25:20 - Както е този, който съблича дрехата си в студено време,
и както оцет на рана,
така е и онзи, който пее песни на оскърбено сърце.Вж. още, Безумния, Притчи 12:16; Говор, Притчи 15:1; Алкохол, Притчи 31:6, от ст. 4.