за Христос

Тематична Библия / Сътворението

1. Бог е Творец и на вселената и Той я поддържа в съществуване
Битие 1:1; Псалми 24:1; Псалми 89:11,12; Еремия 10:12; Битие 8:22; Псалми 75:3

2. Делата на сътворението
- Светлина Битие 1:3
- Атмосфера Битие 1:6-8
- Суша Битие 1:9,10
- Растителност Битие 1:11-13
- Небесни тела Битие 1:14-19
- Водни същества, птици Битие 1:20-23
- Земни животни Битие 1:24,25
- Човек Битие 1:26-31

3. Целта на сътворението
Притчи 16:14; Псалми 19:1; Псалми 8:3-9; Битие 2:15; Римляни 1:20; Исая 40:26; Исая 45:18

4. Отговорността на човека за творението
Битие 2:15; Битие 2:19; Псалми 8:6; Изход 23:12; Второзаконие 5:14; Левит 25:4; Левит 25:5

5. Новото творение
Исая 65:17; Исая 66:22; 2Петрово 3:13; Откровение 21:1