за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Нечестивия

* Притчи 10:25 - Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва;
а праведният има вечна основа.

* Притчи 11:7 - Когато умира нечестивият, очакваното от него загива;
така загива надеждата на насилниците.

* Притчи 11:18 - Нечестивият придобива измамлива печалба,
а който сее правда, има сигурна награда.

* Притчи 11:21 - Даже ръка с ръка да се съедини, пак нечестивият няма да остане ненаказан,
а потомството на праведните ще се избави.

* Притчи 12:12 - Нечестивият търси такава плячка, каквато вземат злите,
а коренът на праведния дава плод.

* Притчи 14:32 - Нечестивият е смазан във време на бедствието си,
а праведният и в смъртта си има упование.

* Притчи 15:9 - Пътят на нечестивия е мерзост за Господа,
а Той обича този, който следва правдата.

* Притчи 18:3 - С идването на нечестивия идва и презрение
и с подлостта идва и позор.

* Притчи 21:10 - Душата на нечестивия желае зло,
ближният му не намира благоволение пред очите му.

* Притчи 21:18 - Нечестивият ще бъде откуп за праведния
и коварният - вместо праведните.Вж. още, Син, Притчи 3:33; Притчи 5:21,22; Присмивател, Притчи 9:7; Праведния, Притчи 10:16; Страх, Притчи 10:24; Непорочност, Притчи 11:5; Праведния, Притчи 11:8,31; Притчи 13:5; Притчи 15:6; Господ, Притчи 16:4; Справедливост, Притчи 17:15,23; Притчи 18:5; Притчи 21:12; Притчи 24:23,24; Праведния, Притчи 25:26; Притчи 29:2,7.