за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Непорочност

* Притчи 10:9 - Който ходи непорочно, ходи безопасно,
а който изкривява пътищата си, ще се познае.

* Притчи 10:29 - Пътят Господен е крепост за непорочния
и съсипване за онези, които вършат беззаконие.

* Притчи 11:5 - Правдата на непорочния ще оправя пътя му,
а нечестивият ще падне чрез своето нечестие.

* Притчи 29:10 - Кръвожадните мъже мразят непорочния,
но праведните се грижат за живота му.Вж. още, Син, Притчи 2:20,21; Разврат, Притчи 11:20; Правда, Притчи 13:6; Бедност, Притчи 19:1; Чада, Притчи 20:7; Бедност, Притчи 28:6; Праведните, Притчи 28:10; Възмездие, Притчи 28:18.