за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Наследство

* Притчи 13:22 - Добрият оставя наследство на внуците си,
а богатството на грешния се запазва за праведния.Вж. още, Слуга, Притчи 17:2; Жена, Притчи 19:14; Праведните, Притчи 28:10.