за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Насилие

* Притчи 16:29 - Насилникът мами ближния си
и го води в погрешен път;

Притчи 16:30 - затваря очите си, за да измисля извратени неща,
и прехапва устните си, за да постигне зло.

* Притчи 28:3 - Беден човек, който насилва немотните,
е като пороен дъжд, който не оставя храна.Вж. още, Син, Притчи 1:10,11; Притчи 2:21,22; Притчи 3:31; Притчи 4:17, от ст. 14; Праведния, Притчи 10:6,11; Справедливост, Притчи 11:3,6; Нечестивия, Притчи 11:7; Жена, Притчи 11:16; Праведните, Притчи 12:5; Нечестивите, Притчи 12:6; Говор, Притчи 13:2; Зло, Притчи 24:1,2; Говор, Притчи 26:24; Управление, Притчи 28:15.