за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Любов

* Притчи 15:17 - По-добра е гощавката от зеле с любов,
отколкото охранено говедо с омраза.Вж. още, Син, Притчи 5:19, от ст. 18; Притчи 7:18, от ст. 10; Мъдрост, Притчи 8:17,21, от ст. 12; Кавга, Притчи 10:12; Приятелство, Притчи 17:9; Изобличение, Притчи 27:5.