за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Лъжа

* Притчи 10:18 - Който таи омраза, има лъжливи устни;
и който възгласява клевета, е безумен.

* Притчи 12:22 - Лъжливите устни са мерзост за Господа,
а онези, които постъпват вярно, са приятни на Него.

* Притчи 14:5 - Верният свидетел няма да лъже,
а лъжливият свидетел диша лъжи.

* Притчи 14:25 - Верният свидетел избавя души,
а който издиша лъжи, е цяла измама.

* Притчи 19:5 - Лъжливият свидетел няма да остане ненаказан
и който диша лъжи, няма да избегне възмездие.

* Притчи 19:9 - Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан
и който изказва лъжи, ще загине.

* Притчи 20:17 - Хлябът, спечелен с лъжа, е сладък за човека;
но после устата му ще се напълнят с камъчета.

* Притчи 21:28 - Лъжливият свидетел ще загине,
а човек, който слуша поука - ще го търсят да говори винаги.

* Притчи 25:18 - Човек, който лъжесвидетелства против ближния си,
е като чук, меч и остра стрела.Вж. още, Човек, Притчи 6:17,19, от ст. 16; Мъдрост, Притчи 8:8, от ст. 1; Праведния, Притчи 10:31; Истина, Притчи 12:17; Говор, Притчи 12:19; Зло, Притчи 12:20; Праведния, Притчи 13:5; Богатство, Притчи 13:11; Насилие, Притчи 16:29; Говор, Притчи 17:4,7; Богатство, Притчи 21:6; Подарък, Притчи 25:14; Ближния, Притчи 26:19; Говор, Притчи 26:26,28; Управление, Притчи 29:12; Бог, Притчи 30:6-8, от ст. 1.