за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Лемуил

* Притчи 31:1 - Мъдри слова на цар Лемуил
Думите на Массовия цар Лемуил,
на които го поучи майка му:


Притчи 31:2 - Какво, сине мой? Какво, сине на утробата ми?
И какво, сине на моите оброци?

Притчи 31:3 - Не давай силата си на жените,
нито пътищата си - на тези, които погубват царете.Вж. още, Алкохол, Притчи 31:4.