за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Кавга

* Притчи 10:12 - Омразата повдига раздори,
а любовта покрива всички грешки.


* Притчи 17:1 - Праведни и нечестиви уста
По-добре сух залък и мир с него,
отколкото къща, пълна с пируване и разпра с него.

* Притчи 17:14 - Започването на разпра е, както когато някой отваря път на вода,
затова остави препирнята, преди да има каране.

* Притчи 17:19 - Който обича препирни, обича престъпления,
и който построи високо вратата си, търси пагуба.

* Притчи 20:3 - Чест е за човека да страни от препирни;
а всеки безумен се кара.

* Притчи 25:8 - Не бързай да излезеш, за да се караш,
да не би най-сетне да не знаеш какво правиш,
когато те засрами противникът ти.

Притчи 25:9 - Разисквай делото си с противника си сам,
но не разкривай чужди тайни,

Притчи 25:10 - да не би да те укори онзи, който те слуша,
и твоето безчестие да остане незаличимо.

* Притчи 26:17 - Минувачът, който се дразни от чужда разпра,
е като онзи, който хваща куче за ушите.

* Притчи 26:20 - Където няма дърва, огънят изгасва;
и където няма клюкар, раздорът престава.

* Притчи 26:21 - Както са въглища за жарта и дърва за огъня,
така е и кавгаджията, за да разпалва препирня.

* Притчи 28:25 - Човек с надменна душа повдига крамоли,
а който уповава на Господа, ще затлъстее.Вж. още, Син, Притчи 3:29,30; Човек, Притчи 6:14, от ст. 12; Притчи 6:19, от ст. 16; Гордост, Притчи 13:10; Гняв, Притчи 15:18; Приятелство, Притчи 16:28; Говор, Притчи 18:6; Жребие, Притчи 18:18; Син, Притчи 19:13; Алкохол, Притчи 20:1; Жена, Притчи 21:9,19; Присмивател, Притчи 22:10; Алкохол, Притчи 23:29; Жена, Притчи 25:24; Притчи 27:15; Гняв, Притчи 29:22; Зло, Притчи 30:32,33.