за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Истина

* Притчи 12:17 - Който диша истина, възвестява правдата,
а лъжесвидетелят - измамата.Вж. още, Мъдрост, Притчи 8:7, от ст. 1; Говор, Притчи 12:19; Мъдрост, Притчи 22:21, от ст. 17; Син, Притчи 23:23.