за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Изобилие

* Притчи 14:4 - Където няма волове, яслите са чисти,
но в силата на воловете е голямото изобилие.Вж. още, Син, Притчи 3:9,10; Щедрост, Притчи 11:24; Праведния, Притчи 15:6; Богатство, Притчи 20:15; Труд, Притчи 21:5.