за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Зло

* Притчи 12:20 - Измама има в сърцето на онези, които планират зло;
а радост имат тези, които съветват за мир.

* Притчи 13:17 - Лошият пратеник изпада в зло,
а верният посланик дава здраве.

* Притчи 13:19 - Изпълнено желание услажда душата,
а за безумните е омразно да се отклоняват от злото.

* Притчи 13:21 - Злото преследва грешните,
а на праведните ще се въздаде добро.

* Притчи 14:22 - Не се ли заблуждават онези, които измислят зло?
А милост и вярност ще се показват към тези, които измислят добро.

* Притчи 15:26 - Лошите помисли са мерзост пред Господа!
А чистите думи са Му угодни.

* Притчи 16:17 - Да се отклоняват от зло е път на праведните;
който пази пътя си, опазва душата си.

* Притчи 16:27 - Лошият човек копае зло
и в устните му има сякаш пламнал огън.

* Притчи 17:11 - Злият човек търси само бунтове,
затова жесток пратеник е изпратен против него.

* Притчи 17:11 - Злият човек търси само бунтове,
затова жесток пратеник е изпратен против него.

* Притчи 17:13 - Мъдрост в поведението
Който въздава зло за добро,
злото няма да се отдалечи от дома му.

* Притчи 22:3 - Благоразумният предвижда злото и се укрива,
а неразумните вървят напред - и страдат.

* Притчи 24:1 - Не завиждай на злите хора,
нито пожелавай да си с тях,

Притчи 24:2 - защото сърцето им размишлява за насилие
и устните им говорят за пакост.

* Притчи 24:8 - Който намисля да прави зло,
ще се нарече пакостлив човек;

Притчи 24:9 - помислянето на такова безумие е грях
и присмивателят е мерзост за хората.

* Притчи 27:12 - Благоразумният предвижда злото и се укрива,
а неразумните вървят напред - и страдат.

* Притчи 30:32 - Ако си постъпил безумно, като си се надигнал,
или ако си намислил зло, сложи ръка на устата си.

Притчи 30:33 - Защото както, като се бие мляко, се изважда масло,
и като се блъсне носът, потича кръв,
така и като се подбужда гняв, произлиза свада.
Вж. още, Син, Притчи 1:16, от ст. 10; Мъдрост, Притчи 1:33, от ст. 20; Син, Притчи 2:12, от ст. 10; Притчи 2:14, от ст. 12; Притчи 3:7; Притчи 3:29,30, от ст. 27; Притчи 4:16, от ст. 14; Притчи 4:27, от ст. 25; Притчи 5:14, от ст. 8; Човек, Притчи 6:14, от ст. 12; Притчи 6:18, от ст. 16; Мъдрост, Притчи 8:12,13; Праведния, Притчи 10:3; Безумния, Притчи 10:23; Справедливост, Притчи 11:6; Правда, Притчи 11:19; Добро, Притчи 11:27; Притчи 12:2; Нечестивия, Притчи 12:12; Праведния, Притчи 12:21; Мъдрост, Притчи 14:16; Гняв, Притчи 14:17; Праведния, Притчи 14:19; Господ, Притчи 15:3; Радост, Притчи 15:15; Говор, Притчи 15:28; Господ, Притчи 16:4; С. от Г., Притчи 16:6; Насилие, Притчи 16:30; Говор, Притчи 17:4; С. от Г., Притчи 19:23; Цар, Притчи 20:8; Говор, Притчи 20:20; Възмездие, Притчи 20:22; Наказание, Притчи 20:30; Нечестивия, Притчи 21:10; Праведния, Притчи 24:15,16; Радост, Притчи 24:17,18; Нечестивите, Притчи 24:19,20; Приятелство, Притчи 27:10; Справедливост, Притчи 28:5; Беззаконие, Притчи 29:6; Жена, Притчи 31:12, от ст. 10.