за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Жребие

* Притчи 16:33 - Жребият се хвърля в скута,
но решението чрез него е от Господа.


* Притчи 18:18 - Жребият прекратява разприте
и решава между силните.Вж. още, Син, Притчи 1:14, от ст. 10.