за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Дух

* Притчи 18:14 - Духът на човека ще го подпира в немощта му;
кой може да повдига унилия дух?

* Притчи 20:27 - Духът на човека е светило Господне,
което изпитва всички най-вътрешни части на тялото.

* Притчи 25:28 - Който не владее духа си,
е като съборен град без стени.
Вж. още, Мъдрост, Притчи 1:23, от ст. 20; Говор, Притчи 15:4; Радост, Притчи 15:13; Смирение, Притчи 16:19; Гняв, Притчи 16:32; Радост, Притчи 17:22; Алкохол, Притчи 31:6, от ст. 4.