за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Доверие

* Притчи 25:19 - Доверие към неверен човек, в усилно време,
е като счупен зъб и изкълчен крак.