за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Добро

* Притчи 11:27 - Който усърдно търси доброто, търси и благоволение,
а който търси злото, то ще дойде и върху него.

* Притчи 12:2 - Добрият човек намира благоволение пред Господа;
а зломислещия Той ще осъди.Вж. още, Син, Притчи 3:27; Милост, Притчи 11:17; Праведните, Притчи 11:23; Говор, Притчи 12:14; Притчи 13:2; Зло, Притчи 13:21; Наследство, Притчи 13:22; Разврат, Притчи 14:14; Праведния, Притчи 14:19; Господ, Притчи 15:3; Говор, Притчи 15:23; Слово, Притчи 16:20; Зло, Притчи 17:13; Говор, Притчи 17:20; Жена, Притчи 18:22; Очакване, Притчи 19:2; Благоразумие, Притчи 19:8; Верност, Притчи 20:6; Богатство, Притчи 22:1; Праведните, Притчи 28:10; Жена, Притчи 31:12, от ст. 10.