за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Господ

* Притчи 15:3 - Очите Господни са на всяко място
и наблюдават злите и добрите.

* Притчи 15:11 - Адът и гибелта са открити пред Господа,
колко повече - сърцата на човешките синове!

* Притчи 15:25 - Господ съсипва дома на горделивите,
а утвърждава предела на вдовицата.

* Притчи 15:29 - Господ е далеч от нечестивите,
а слуша молитвата на праведните.

* Притчи 16:2 - Всички пътища на човека са чисти в собствените му очи,
но Господ претегля духовете.

* Притчи 16:4 - Господ е направил всяко нещо за Себе Си,
дори и нечестивия - за деня на злото.

* Притчи 16:9 - Сърцето на човека начертава пътя му,
но Господ оправя стъпките му.


* Притчи 17:3 - Горнилото е за среброто и пещта за златото,
а Господ изпитва сърцата.

* Притчи 19:21 - Има много помисли в сърцето на човека,
но намерението Господне - то ще устои.

* Притчи 20:12 - Слушащото ухо и гледащото око -
Господ е направил и двете.


* Притчи 21:30 - Няма мъдрост, няма разум,
няма кроеж против Господа.

* Притчи 21:31 - Конят се приготвя за деня на боя,
но избавлението е от Господа.


* Притчи 22:2 - Богат и сиромах се срещат;
Господ е Създателят на всички тях.


* Притчи 22:12 - Очите на Господа пазят онзи, който има знание,
и Той осуетява думите на коварния.

* Притчи 29:13 - Сиромах и притеснител се срещат;
Господ просвещава очите на всички тях.Вж. още, Мъдрост, Притчи 1:29, и сл.; Син, Притчи 2:5,6; Притчи 3:5,7,9,11,12; Мъдрост, Притчи 3:19, от ст. 13; Син, Притчи 3:26, от ст. 21; Притчи 3:31,32; Притчи 5:21, от ст. 18; Човек, Притчи 6:16, от ст. 12; Мъдрост, Притчи 8:22, от ст. 12; Притчи 8:26, от ст. 22; Притчи 8:35, от ст. 32; Праведния, Притчи 10:3; Труд, Притчи 10:22; Непорочност, Притчи 10:29; Справедливост, Притчи 11:1; Разврат, Притчи 11:20; Добро, Притчи 12:2; Лъжа, Притчи 12:22; Нечестивите, Притчи 15:8; Нечестивия, Притчи 15:9; Зло, Притчи 15:26; Говор, Притчи 16:1; Упование, Притчи 16:3; Гордост, Притчи 16:5; Примирение, Притчи 16:7; Справедливост, Притчи 16:11; Слово, Притчи 16:20; Жребие, Притчи 16:33; Справедливост, Притчи 17:15; Праведния, Притчи 18:10; Жена, Притчи 18:22; Безумие, Притчи 19:3; Жена, Притчи 19:14; Милост, Притчи 19:17; Справедливост, Притчи 20:10; Възмездие, Притчи 20:22; Справедливост, Притчи 20:23; Път, Притчи 20:24; Дух, Притчи 20:27; Цар, Притчи 21:1; Път, Притчи 21:2; Справедливост, Притчи 21:3; Жена, Притчи 22:14; Мъдрост, Притчи 22:19, от ст. 17; Възмездие, Притчи 22:22,23; Радост, Притчи 24:17,18; Възмездие, Притчи 25:21,22; Справедливост, Притчи 28:5; Кавга, Притчи 28:25; Страх, Притчи 29:25; Управление, Притчи 29:26; Бог, Притчи 30:9, от ст. 7; Жена, Притчи 31:30, от ст. 10.