за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Гняв

* Притчи 14:17 - Избухливият човек постъпва несмислено
и зломислещият е мразен.

* Притчи 14:29 - Който не се гневи бързо, показва голямо благоразумие,
а който лесно се гневи, проявява безумие.

* Притчи 14:30 - Тихо сърце е живот на тялото,
а разяреността е гнилост на костите.

* Притчи 15:18 - Яростният човек повдига препирни,
а който не се гневи, бързо усмирява крамоли.

* Притчи 16:14 - Яростта на царя е вестител на смърт,
но мъдрият човек я укротява.

* Притчи 16:32 - Който не се гневи бързо, е по-добър от храбрия,
и който владее духа си - от завоевател на град.


* Притчи 19:19 - Гневлив човек ще понесе наказание;
защото, ако го пожалиш, после пак ще трябва да го наказваш.

* Притчи 27:4 - Яростта е жестока и гневът е като наводнение,
но кой може да устои пред завистта?

* Притчи 29:11 - Безумният излива целия си гняв,
а мъдрият го задържа и укротява.

* Притчи 29:22 - Гневлив човек възбужда препирни
и сприхав човек беззаконства много.Вж. още, Син, Притчи 6:34, от ст. 32; Богатство, Притчи 11:4; Цар, Притчи 14:35; Говор, Притчи 15:1; Благоразумие, Притчи 19:11; Цар, Притчи 19:12; Подарък, Притчи 21:14; Жена, Притчи 22:14; Приятелство, Притчи 22:24; Радост, Притчи 24:17,18; Говор, Притчи 25:23; Присмивател, Притчи 29:8; Безумен, Притчи 29:9; Зло, Притчи 30:32,33.