за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Гордост

* Притчи 11:2 - Дойде ли гордост, идва и срам.
А мъдростта е със смирените.

* Притчи 12:9 - По-щастлив е скромният, който слугува на себе си,
от онзи, който се надига и няма хляб.

* Притчи 13:10 - От гордостта произхожда само препиране,
а мъдростта е с онези, които приемат съвети.

* Притчи 16:5 - Мерзост е за Господа всеки, който е с горделиво сърце,
даже ръка с ръка да се съедини, той пак няма да остане ненаказан.

* Притчи 16:18 - Гордостта предшества погибелта,
а високомерието - падането.


* Притчи 18:12 - Преди загиването сърцето на човека се превъзнася
и преди прославянето то се смирява.

* Притчи 21:4 - Надигнато око и горделиво сърце,
които за нечестивите са светилник, е грях.

* Притчи 21:24 - Присмивател се нарича онзи горделив и надменен човек,
който действа с високоумна гордост.

* Притчи 29:23 - Гордостта на човека ще го смири,
а смиреният ще придобие чест.Вж. още, Мъдрост, Притчи 8:12,13; Говор, Притчи 14:3; Господ, Притчи 15:25; Смирение, Притчи 16:19.