за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Говор

* Притчи 10:19 - В многото говорене грехът е неизбежен;
а който въздържа устните си, е разумен.


* Притчи 11:9 - Безбожният погубва ближния си с устата си,
но чрез знанието на праведните ближният ще бъде избавен.

* Притчи 12:13 - В престъплението на устните се намира опасна примка,
а праведният ще се отърве от затруднение.

* Притчи 12:14 - От плода на устата си човек се насища с добрини;
и според делата на ръцете на човека му се въздава.

* Притчи 12:18 - Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като меч,
а езикът на мъдрите докарва здраве.

* Притчи 12:19 - Устните, които говорят истината, ще се утвърдят завинаги,
а лъжливият език ще трае за минута.

* Притчи 13:2 - От плодовете на устата си човек ще се храни с добрини,
а душата на коварните ще яде насилие.

* Притчи 13:3 - Който пази устата си, опазва душата си,
а който отваря широко устните си, ще погине.

* Притчи 14:3 - В устата на безумния има пръчка за гордостта му,
а устните на мъдрите ще ги пазят.

* Притчи 14:15 - Простият вярва на всяка дума,
а благоразумният внимава добре в стъпките си.

* Притчи 15:1 - Езикът и сърцето на мъдрите
Мек отговор отклонява от ярост,
а оскърбителната дума възбужда гняв.

* Притчи 15:2 - Езикът на мъдрите изказва знание,
а устата на безумните изригват глупост.

* Притчи 15:4 - Благият език е дърво на живот,
а извратеността в него съкрушава духа.

* Притчи 15:7 - Устните на мъдрите разсяват знание,
а сърцето на безумните не прави така.

* Притчи 15:23 - От отговора на устата си човек изпитва радост;
и дума, навреме казана, колко е добра!

* Притчи 15:28 - Сърцето на праведния обмисля какво да отговаря,
а устата на нечестивите изригват зло.

* Притчи 16:1 - Господ и пътищата на човека
Плановете на сърцето принадлежат на човека,
но отговорът на езика е от Господа.

* Притчи 16:13 - Праведните устни са благоприятни на царете
и те обичат онзи, който говори право.

* Притчи 16:23 - Сърцето на мъдрия вразумява устата му
и прибавя знание в устните му.

* Притчи 16:24 - Благите думи са медена пита,
сладост на душата и здраве на костите.

* Притчи 17:4 - Злосторникът слуша беззаконните устни
и лъжецът дава ухо на лошия език.

* Притчи 17:7 - Хубава реч не подхожда на безумния,
много по-малко - лъжливи устни на началника.

* Притчи 17:20 - Който има опако сърце, не намира добро,
и който има извратен език, изпада в нещастие.

* Притчи 17:27 - Който щади думите си, е умен,
и търпеливият човек е благоразумен.

Притчи 17:28 - Даже и безумният, когато мълчи, се смята за мъдър,
и когато затваря устата си, се смята за разумен.


* Притчи 18:4 - Думите от устата на човека са като дълбоки води
и изворът на мъдростта е като поток.

* Притчи 18:6 - Устните на безумния причиняват препирни
и устата му предизвикват плесници.

* Притчи 18:7 - Устата на безумния са погибел за него
и устните му са примка за душата му.

* Притчи 18:8 - Думите на клюкаря са като сладки залъци
и слизат вътре в корема.

* Притчи 18:13 - Да отговаря някой преди да чуе,
е безумие и позор за него.

* Притчи 18:20 - От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му;
от произведението на устните си човек ще се насити.

* Притчи 18:21 - Смърт и живот има в силата на езика
и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му.

* Притчи 18:23 - Сиромахът говори с молби,
а богатият отговаря грубо.

* Притчи 20:20 - Светилникът на този, който злослови баща си или майка си,
ще изгасне в най-мрачната тъмнина.

* Притчи 20:25 - Примка е за човека да казва необмислено: Посвещавам това,
и след като се е обрекъл, тогава да разпитва.

* Притчи 21:23 - Който въздържа устата си и езика си,
опазва душата си от смущения.

* Притчи 24:26 - Който дава прав отговор,
той целува в устни.

* Притчи 25:11 - Дума, казана на място, е
като златни ябълки в сребърни съдове.

* Притчи 25:15 - Правила за живот и отношението към врага
Чрез въздържаност се склонява управител
и мек език троши кости.

* Притчи 25:23 - Както северният вятър причинява дъжд,
така и тайно одумващият език - разгневено лице.

* Притчи 26:22 - Думите на клюкаря са като сладки залъци
и слизат вътре в корема.

* Притчи 26:23 - Усърдните устни с нечестиво сърце
са като сребърна глеч, намазана на пръстен съд.

* Притчи 26:24 - Ненавистникът лицемерства с устните си,
но крои коварство в сърцето си;

Притчи 26:25 - когато говори сладко, не му вярвай,
защото има седем мерзости в сърцето му;

Притчи 26:26 - макар омразата му да се покрива с измама,
нечестието му ще се изяви сред събранието.

* Притчи 26:28 - Лъжливият език мрази наранените от него
и ласкателните уста докарват съсипия.
Вж. още, Син, Притчи 2:12,16, от ст. 10; Чада, Притчи 4:5, от ст. 3; Син, Притчи 4:24; Притчи 5:2,3,7; Притчи 6:1,2; Човек, Притчи 6:12,13; Притчи 6:17,19, от ст. 16; Син, Притчи 6:24, от ст. 20; Притчи 7:5, от ст. 1; Притчи 7:11, от ст. 5; Притчи 7:21, от ст. 10; Притчи 7:24, от ст. 1; Мъдрост, Притчи 8:6,7,8, от ст. 1; Притчи 8:12,13; Жена, Притчи 9:13; Праведния, Притчи 10:6; Мъдрост, Притчи 10:8, Око, Притчи 10:10; Праведния, Притчи 10:11; Мъдрост, Притчи 10:13,14; Лъжа, Притчи 10:18; Праведния, Притчи 10:20,21,31,32; Праведните, Притчи 11:11; Одумник, Притчи 11:13; Нечестивите, Притчи 12:6; Лъжа, Притчи 12:22; Смирение, Притчи 12:25; Безумния, Притчи 14:7; Труд, Притчи 14:23; Разумния, Притчи 15:14; Зло, Притчи 15:26; Цар, Притчи 16:10; Труд, Притчи 16:26; Зло, Притчи 16:27; Приятелство, Притчи 16:28; Бедност, Притчи 19:1; Приятелство, Притчи 19:7; Справедливост, Притчи 19:28; Богатство, Притчи 20:15; Одумник, Притчи 20:19; Лъжа, Притчи 21:28; Приятелство, Притчи 22:11; Господ, Притчи 22:12; Жена, Притчи 22:14; Мъдрост, Притчи 22:21, от ст. 17; Безумния, Притчи 23:9; Син, Притчи 23:15,16; Зло, Притчи 24:1,2; Мъдрост, Притчи 24:7; Възмездие, Притчи 24:28; Безумния, Притчи 26:4,5,7; Безумните, Притчи 26:9; Кавга, Притчи 26:20; Похвала, Притчи 27:2; Син, Притчи 27:11; Изобличение, Притчи 28:23; Ближния, Притчи 29:5; Управление, Притчи 29:12; Бог, Притчи 30:6 от ст. 1; Слуга, Притчи 30:10; Зло, Притчи 30:32; Жена, Притчи 31:26, от ст. 10.