за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Верност

* Притчи 20:6 - Повечето хора разгласяват всеки своята доброта;
но кой може да намери верен човек?

* Притчи 25:13 - Както е ледената прохлада в жътвено време,
така е верният посланик на тези, които го изпращат,
защото освежава душата на господаря си.Вж. още, Син, Притчи 3:3, от ст. 1; Одумник, Притчи 11:13; Лъжа, Притчи 12:22; Зло, Притчи 13:17; Лъжа, Притчи 14:5; Зло, Притчи 14:22; Лъжа, Притчи 14:25; С. от Г., Притчи 16:6; Цар, Притчи 20:28; Син, Притчи 23:28, ст. 26; Доверие, Притчи 25:19; Богатство, Притчи 28:20.