за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Бог

* Притчи 30:1 - Поучения на Агур и на цар Лемуил
(30:1-31:31)
Мъдри слова на Агур

Думите на Якеевия син Агур, Массовия цар,
които той изговори:
Изморих се, о, Боже, изморих се, о, Боже,
изтощих се;

Притчи 30:2 - защото съм по-несмислен от който и да било човек
и нямам човешки разум;

Притчи 30:3 - понеже не научих мъдрост,
нито имам знание за Всесветия.

Притчи 30:4 - Кой се е възкачил на небето и слязъл?
Кой е събрал вятъра в шепите си?
Кой е вързал водите в дрехата си?
Кой е утвърдил всички земни краища?
Как е името Му и как е името на сина Му?
Кажи, ако го знаеш!

Притчи 30:5 - Всяко слово Божие е опитано:
Той е щит на тези, които уповават на Него.

Притчи 30:6 - Не прибавяй към Неговите думи,
да не би да те изобличи и се окажеш лъжец.

Притчи 30:7 - Две неща моля от Тебе, не ми ги отказвай, преди да умра:

Притчи 30:8 - Отдалечи от мен измамата и лъжата;
не ми давай нито сиромашия, нито богатство;
храни ме с хляба, който ми се пада;

Притчи 30:9 - да не би да се преситя и се отрека от Теб, и да кажа: Кой е Господ?
Или да не би да осиромашея, за да открадна
и да употребя скверно името на моя Бог.Вж. още, Син, Притчи 2:5, от ст. 3; Притчи 2:16,17; Притчи 3:3,4; Безумните, Притчи 14:9; Бедност, Притчи 14:31; Цар, Притчи 16:10; Присмивател, Притчи 17:5; Справедливост, Притчи 21:12; Алчност, Притчи 23:11, от ст. 10; Цар, Притчи 25:2.