за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Ближния

* Притчи 11:12 - Който презира ближния си, е скудоумен;
а благоразумният човек мълчи.

* Притчи 14:21 - Който презира ближния си, съгрешава,
а който показва милост към сиромасите, е блажен.

* Притчи 26:18 - Както лудият, който хвърля главни, стрели и смърт,

* Притчи 27:14 - Който става рано и благославя ближния си с висок глас,
ще се сметне, като че го кълне.

* Притчи 29:5 - Човек, който ласкае ближния си,
опъва мрежа пред стъпките му.Вж. още, Син, Притчи 3:27-29; Притчи 6:1-3, Притчи 6:29, от ст. 24; Говор, Притчи 11:9; Праведния, Притчи 12:26; Приятелство, Притчи 14:20; Насилие, Притчи 16:29; Поръчителство, Притчи 17:18; Нечестивия, Притчи 21:10; Възмездие, Притчи 24:28; Лъжа, Притчи 25:18.