за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Благородство

* Притчи 30:29 - Три неща има, които вървят величествено,
дори четири, които ходят с благородство:

Притчи 30:30 - лъвът, който е най-силен от животните
и не се спира пред никого;

Притчи 30:31 - стегнатият през корема кон; козелът;
и царят, против когото не може да се въстава.Вж. още, Справедливост, Притчи 17:26.