за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Благоразумие

* Притчи 12:23 - Благоразумният човек покрива знанието си,
а сърцето на безумните изказва глупостта си.

* Притчи 13:16 - Всеки благоразумен човек работи със знание,
а безумният разсява глупост.

* Притчи 18:15 - Сърцето на благоразумния придобива разум
и ухото на мъдрите търси знание.

* Притчи 19:8 - Който придобива ум, обича душата си;
който пази благоразумие, ще намери добро.

* Притчи 19:11 - Благоразумието на човека възпира гнева му
и слава е за него да не се взира в престъпление.Вж. още, Син, Притчи 2:3, от ст. 1; Притчи 2:11, от ст. 10; Мъдрост, Притчи 8:5, от ст. 1; Притчи 8:12; Ближния, Притчи 11:12; Безумния, Притчи 12:16; Мъдрост, Притчи 14:8; Говор, Притчи 14:15; Безумните, Притчи 14:18; Гняв, Притчи 14:29; Безумния, Притчи 15:5; Мъдрост, Притчи 16:21; Слуга, Притчи 17:2; Изобличение, Притчи 17:10; Говор, Притчи 17:27; Безумния, Притчи 18:2; Жена, Притчи 19:14; Зло, Притчи 22:3; Притчи 27:12.