за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Благоденствие

* Притчи 11:25 - Благотворната душа ще бъде наситена;
и който пои, сам ще бъде напоен.
Вж. още, Праведните, Притчи 11:10; Богатство, Притчи 11:28; Нечестивите, Притчи 14:11.