за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Безумен

* Притчи 17:12 - По-добре някой да срещне мечка, лишена от малките си,
отколкото безумен човек в буйството му.

* Притчи 19:10 - Изнежеността не прилича на безумен,
много по-малко - на слуга да властва над началници.

* Притчи 26:10 - Както стрелец, който безогледно наранява всички,
така е онзи, който наема на работа безумен, или онзи, който наема на работа скитници.

* Притчи 29:9 - Ако мъдър човек има спор с безумен,
той се разярява, смее се и няма спокойствие.Вж. още, Син, Притчи 6:32, от ст. 24; Притчи 7:7, от ст. 5; Притчи 7:22, от ст. 10; Притчи 10:1; Мъдрост, Притчи 10:8; Око, Притчи 10:10; Лъжа, Притчи 10:18; Син, Притчи 17:25; Бедност, Притчи 19:1; Син, Притчи 19:13; Кавга, Притчи 20:3; Упование, Притчи 28:26; Беззаконие, Притчи 30:21,22.