за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Бедност

* Притчи 13:18 - Сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука,
а който внимава в изобличение, ще бъде почитан.

* Притчи 14:31 - Който угнетява бедния, нанася укор на Създателя,
а който е милостив към бедните, показва почит към Него.


* Притчи 19:1 - Богатство и бедност
По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си,
отколкото онзи, който е с извратени устни, а при това безумен.

* Притчи 21:17 - Който обича удоволствие, осиромашава,
който обича вино и масло, не забогатява.

* Притчи 28:6 - По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си,
отколкото онзи, който се криви между два пътя,
макар и да е богат.

* Притчи 28:27 - Който дава на сиромасите, няма да изпадне в немотия,
а който закрива очите си, за да не ги вижда, ще има много клетви.Вж. още, Син, Притчи 6:11, от ст. 9; Мързел, Притчи 10:4; Богатство, Притчи 10:15; Щедрост, Притчи 11:24; Труд, Притчи 14:23; Мързел, Притчи 20:13; Труд, Притчи 21:5; Богатство, Притчи 22:16; Възмездие, Притчи 22:22; Син, Притчи 23:21,22; Мързел, Притчи 24:34, от ст. 32; Насилие, Притчи 28:3; Управление, Притчи 28:15; Труд, Притчи 28:19; Богатство, Притчи 28:22; Мъдрост, Притчи 29:3; Праведния, Притчи 29:7; Бог, Притчи 30:9, от ст. 7; Поколение, Притчи 30:14, от ст. 11; Алкохол, Притчи 31:7, от ст. 4; Справедливост, Притчи 31:9, от ст. 8; Жена, Притчи 31:20, от ст. 10.