за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Алкохол

* Притчи 20:1 - Непорочността на праведния
Виното е присмехулник и спиртното питие - крамолник;
и който се увлича по тях, е неблагоразумен.

* Притчи 23:29 - На кого горест? На кого скръб? На кого каране?
На кого оплакване? На кого удари без причина?
На кого подпухнали очи? -

Притчи 23:30 - На онези, които се бавят около виното,
които отиват да вкусят подправено вино.

Притчи 23:31 - Не гледай виното, че е червено,
че показва цвета си в чашата,
че се поглъща гладко,

Притчи 23:32 - защото после то хапе като змия
и жили като ехидна.

Притчи 23:33 - Очите ти ще гледат чужди жени
и сърцето ти ще изригва развратни неща;

Притчи 23:34 - даже ще бъдеш като някой, който би легнал сред море,
или като някой, който би лежал на върха на мачта.

Притчи 23:35 - Удариха ме, ще кажеш, и не ме заболя;
биха ме - и не усетих.
Кога ще се събудя, за да го търся пак?


* Притчи 31:4 - Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино,
нито за князете да кажат: Къде е спиртното питие?

Притчи 31:5 - Да не би, като се напият, да забравят закона
и да не оправдаят угнетяваните.

Притчи 31:6 - Давайте спиртно питие на онзи, който загива,
и вино - на огорчения духом,

Притчи 31:7 - за да пийне и да забрави сиромашията си,
и да не помни вече окаяността си.Вж. още, Син, Притчи 3:9,10; Притчи 4:17, от ст. 14; Мъдрост, Притчи 9:1,2,5; Бедност, Притчи 21:17; Син, Притчи 23:20,21; Безумните, Притчи 26:9.