за Христос

Чудесата в Библията / Чудесата в Новия Завет на Библията

1. Звездата на Изток - Матей 2:3.
2. Слизане на Божия Дух във вид на гълъб - Матей 3:16.
3. Христовото постене и изкушение - Матей 4:1-11.
4. Много Христови чудеса - Матей 4:23,24 Матей 8:16 Матей 14:14,36 Матей 15:30; Марк 1:34; Лука 6:17-19.
5. Прокажени очистени - Матей 8:3,4; Лука 17:14.
6. Слугата на стотника изцелен - Матей 8:5-13.
7. Майката на Петровата жена изцелена - Матей 8:14.
8. Бури успокоени - Матей 8:23-26 Матей 14:32.
9. Бесове изпъдени - Матей 8:28-32 Матей 9:32,33 Матей 15:22-28 Матей 17:14-18.
10. Паралитици изцелени - Матей 9:2-6; Марк 2:3-12.
11. Кръвотечение изцелено - Матей 9:20-22.
12. Дъщерята на Яир съживена - Матей 9:18,25.
13. Слепи получават зрение - Матей 9:27-30 Матей 20:35; Марк 8:22-25; Йоан 9:1-7.
14. Неми проговарят - Матей 9:32,33 Матей 12:22; Марк 7:33-35.
15. Чудеса от учениците - Матей 10:1,8.
16. Множества нахранени - Матей 14:15-21 Матей 15:35-38.
17. Христос ходи по водата - Матей 14:25-27.
18. Петър ходи по водата - Матей 14:29.
19. Христовото преображение - Матей 17:1-8.
20. Монета от устата на една риба - Матей 7:27.
21. Изсъхването на смоковницата - Матей 21:19.
22. Чудеса на разпятието - Матей 27:51-53.
23. Чудеса на възкресението - Матей 28:1-7; Лука 24:6.
24. Улов на много риба - Лука 5:4-6; Йоан 21:6.
25. Синът на вдовицата възкресен - Лука 7:14,15.
26. Чудеса пред Йоановите пратеници - Лука 7:21,22.
27. Чудеса от седемдесетте - Лука 10:9,17.
28. Болната жена изцелена - Лука 13:11-13.
29. Красничав изцелен - Лука 14:2-4.
30. На Малх ухото изцелено - Лука 22:50,51.
31. Водата превърната във вино - Йоан 2:6-10.
32. Синът на велможата изцелен - Йоан 4:46-53.
33. Безпомощният страдалец изцелен - Йоан 5:5-9.
34. Исус ходи по водата - Йоан 6:21.
35. Лазар възкресен - Йоан 11:43,44.
36. Христос идва при учениците си - Йоан 20:19,26.
37. Чудеса на Петдесетница - Деяния 2:1-11.
38. Чудеса от апостолите - Деяния 2:43 Деяния 5:12.
39. Един куц изцелен - Деяния 3:7.
40. Смъртта на Анания и Сапфира - Деяния 5:5,10.
41. Много болни изцелени - Деяния 5:15,16.
42. Апостолите избавени от тъмница - Деяния 5:19.
43. Чудеса от Стефан - Деяния 6:8.
44. Чудеса от Филип - Деяния 8:6,7,13.
45. Еней изцелен - Деяния 9:34.
46. Сърна съживена - Деяния 9:40.
47. Петър избавен от тъмница - Деяния 12:6-10.
48. Елима ослепен - Деяния 13:11.
49. Чудеса от Павел и Варнава - Деяния 14:3.
50. Един куц изцелен - Деяния 14:10.
51. Нечист дух изпъден - Деяния 16:18.
52. Павел и Сила избавени - Деяния 16:25,26.
53. Особени чудеса - Деяния 19:11,12.
54. Евтих съживен - Деяния 20:10-12.
55. Ухапване от ехидна направено безвредно - Деяния 28:5.
56. Поплиевият баща и други изцелени - Деяния 28:8,9