за Христос

Чудесата в Библията / Чудесата в Стария Завет в Библията

1. Сътворението на света - Битие 1гл.
2. Потопът, и други чудеса свързани с това велико събитие - Битие 6 Битие 8гл.
3. Разрушението на Содом - Битие 19гл.
4. Изцелението на Авимелех - Битие 20:17,18.
5. Горящата къпина - Изход 3:2-4.
6. Мойсеевият жезъл станал змия, и пак жезъл - Изход 4:3,4 Изход 7:10.
7. Мойсеевата ръка станала прокажена, и после пак изцелена - Изход 4:6,7.
8. Водата обърната в кръв - Изход 4:9,30.
9. Нил обърнат в кръв - Изход 7:20.
10. Жабите нанесени и отмахнати - Изход 8гл.
11. Въшки нанесени - Изход 8:17.
12. Мухи нанесени и отмахнати - Изход 8:21-31.
13. Мор на добитъкът - Изход 9:3-6.
14. Гнойни цирки произведени - Изход 9:10,11.
15. Град нанесен, и спрян - Изход 9:23,33.
16. Скакалци нанесени, и отмахнати - Изход 10:13,19.
17. Тъмнина нанесена - Изход 10:22.
18. Първородни избити - Изход 12:29.
19. Червено море разделено - Изход 14:21,22.
20. Египтяни издавени в морето - Изход 14:26-28.
21. Водата на Мера подсладена - Изход 15:25.
22. Пъдпъдъци и манна изпратени - Изход 16гл.
23. Вода от канарата, на Хорив - Изход 17:6.
24. Амалик победен - Изход 17:11-13.
25. Стълб от облак, и огън - Числа 9:15-23.
26. Мариам прокажена - Числа 12:10.
27. Разрушението на Корей, и други - Числа 16:28-35,46-50.
28. Аароновият жезъл напъпил - Числа 17:8.
29. Вода от канарата, в Кадис - Числа 20:11.
30. Изцелението чрез медната змия - Числа 21:8,9.
31. Валаамовата ослица говори - Числа 22:28.
32. Чумата в пустинята - Числа 25:1,9.
33. Водите на Йордан раздвоени - Исус Навиев 3:10-17.
34. Водите на Йордан се връщат на мястото си - Исус Навиев 4:18.
35. Ерихон превзет - Исус Навиев 6:6-20.
36. Ахан се хваща - Исус Навиев 7:14-21.
37. Слънцето и луната застават - Исус Навиев 10:12-14.
38. Гедеоновото руно оросено - Съдии 6:36-40.
39. Мадиамците победени - Съдии 7:16-22.
40. Самсоновите подвизи - Съдии 14 Съдии 16гл.
41. Дагоновият дом съборен - Съдии 16:30.
42. Дагон пада пред ковчега - 1Царе 5гл.
43. Връщането на ковчега - 1Царе 6:12.
44. Гръм и дъжд на жътва - 1Царе 12:18.
45. Еровоамовата ръка изсъхнала - 3Царе 13:4,6.
46. Жертвеникът разцепен - 3Царе 13:5.
47. Бездъждие и суша - 3Царе 17:6.
48. Илия хранен от враните - 3Царе 17:6.
49. Брашно и елей доставяни - 3Царе 17:14-16.
50. Умряло дете съживено - 3Царе 17:22,23.
51. Всеизгаряне изгорено чрез огън от небето - 3Царе 18:36,38.
52. Дъжд от небето - 3Царе 18:41-45.
53. Човеци изгорени от небесен огън - 4Царе 1:10-12.
54. Водите на Йордан раздвоени - 4Царе 2:14.
55. Вредителни води излекувани - 4Царе 2:21,22.
56. Деца разкъсани от мечки - 4Царе 2:24.
57. Вода доставена - 4Царе 3:16-20.
58. Елей доставен - 4Царе 4:1-7.
59. Умряло дете съживено - 4Царе 4:32-35.
60. Нееман изцелен - 4Царе 5:10-14.
61. Проказата на Гиезий - 4Царе 5:27.
62. Желязо да плува - 4Царе 6:6.
63. Сирийци ослепени - 4Царе 6:18,20.
64. Умрял човек съживен - 4Царе 13:21.
65. Асирийци поразени от ангел - 4Царе 19:35.
66. Езекия изцелен - 4Царе 20:7.
67. Сянка върната назад - 4Царе 20:11.
68. Мор върху Израил - 1Летописи 21:14.
69. Йона останал неповреден в корема на една риба - Й-а 1:7, 2:10