за Христос

Тематична Библия / Утеха

1. Бог обещава утеха
Псалми 71:21; Псалми 86:17; Псалми 116:6; Псалми 138:7; Исая 43:2; Исая 49:13; Исая 51:12,13; Исая 66:13; Йоан 14:1-3; 2Коринтяни 1:3; 2Солунци 2:16,17; 2Коринтяни 1:4; Йоан 14:26; Йоан 15:26; Йоан 14:16,17

2. Как получаваме Божията утеха?
А. Молитва за помощ
2Летописи 15:4; Псалми 34:17; Псалми 86:7; Псалми 119:76; Псалми 145:18,19; Фил. 4:6,7; Евреи 4:16

Б. Четене на Божието слово
Псалми 119:50; Римляни 15:4; Псалми 103:17,18

В. Припомняне на Божията помощ при минали събития
Псалми 77:5; Псалми 77:11,12; Псалми 143:5; Псалми 119:52

Г. Търпение и доверие
Битие 28:15; Псалми 42:2; Псалми 42:4,5; Псалми 42:8; Псалми 119:81,82; Евреи 10:35,36

Д. Господ познава точно твоята скръб
4Царе 20:5; Псалми 56:8; Изход 3:7; Псалми 103:13,14; Исая 53:4; Исая 63:9; Евреи 4:15

Е. Господ винаги ще те подкрепи
Римляни 8:28; 2Тимотей 1:12; Псалми 23:4; Псалми 37:5; Псалми 55:22; Псалми 138:8; Фил. 1:6; 1Солунци 5:24; 1Петрово 5:7

3. Не можеш да паднеш по-долу от Божията ръка
Второзаконие 33:27; Псалми 145:14; Псалми 37:17; Псалми 37:24; Исая 41:10; Исая 63:9; Исая 43:1,2; Псалми 139:8-12; Матей 28:20

4. Бог е светлина и в най-мрачния час
Исая 50:10; Исая 42:16; Псалми 18:28; Псалми 112:4; Михей 7:8; Исая 58:10,11; Йоан 8:12

5. Утеха за ближния
А. Взаимна утеха
1Коринтяни 12:25; 2Коринтяни 7:13; Галатяни 6:2; Колосяни 2:2; Колосяни 4:11; 1Солунци 5:11; 1Солунци 5:14; Притчи 27:9; Римляни 12:15

Б. Утеха без думи
Йов 2:13; Колосяни 2:2

В. Утешаване вместо осъждане
Йов 16:2-5

6. Специалната Божия утеха за хора с разбити сърца
А. Дори хората да се провалят, Бог винаги остава верен
2Тимотей 4:16,17; Псалми 27:10; Псалми 142:3-5; Исая 54:4-6; Исая 54:10; Евреи 13:5; Псалми 34:17; Псалми 51:17; Псалми 61:2; Псалми 147:3; Езекил 34:16; Исая 61:1; Исая 57:15

Б. Утеха при смърт на любим човек
2Царе 12:16-23; 1Коринтяни 15:17-21; 1Солунци 4:13-18; 2Коринтяни 5:8; Фил. 1:23; Откровение 7:16,17

7. Утеха при състояния на страх
А. Бог заповядва: Не се бой!
Исая 7:4; Иис. Нав. 1:9; Псалми 118:6; Исая 12:2; Исая 41:10; Лука 12:32; 1 Йоан 4:4; Притчи 3:24-26; Йоан 14:27

Б. Доверието в Бога побеждава страха
Псалми 46:1,2; Еремия 13:6; Псалми 91:2; Псалми 91:5; Йоан 14:1; Фил. 4:7

В. Да не се боим от хора
4Царе 6:14-17; 4Царе 19:6,7; Псалми 3:6; Псалми 27:1-3; Евреи 13:6

Г. Бой се само от Бога
Иис. Нав. 24:14; Притчи 3:7; Еклесиаст 12:13; Исая 8:12,13; Лука 12:4,5; Лука 1:50; Деяния 10:35; Малахия 4:2

8. Награда в небето: истинската утеха
Лука 16:22,25; Римляни 8:18; 2Коринтяни 1:7; 2Коринтяни 4:17; 2Тимотей 2:12; Откровение 21:4

9. Утеха за болни и умиращи
А. Бог познава страданието ни и дава утеха
Псалми 139:1-10; Римляни 8:28; Римляни 8:31; Римляни 8:38,39; 2Коринтяни 12:9; Псалми 55:22; 2Коринтяни 1:3; 2Коринтяни 1:4

Б. Вярващите няма защо да се страхуват от смъртта
Псалми 23:4; 1Коринтяни 15:55; Римляни 6:8,9; Йоан 14:1-3

В. За християните смъртта е придобивка
Фил. 1:21; Откровение 14:13; 2Коринтяни 5:1

Г. Смъртта не е краят
Фил. 1:23; Римляни 8:38,39; Откровение 21:1-4